RN – 25. Januar  2019

RN – 12. Dezember  2018

 

RN – 30. November  2018

RN – 26. Oktober 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WR – 05.Oktober 2018


        Ruhrnachrichten – 02. Mai 2017


Ruhr Nachrichten – 4. September 2015

___________________________________________________________________________________________________________

Ruhr Nachrichten – 12. Mai 2015

 

___________________________________________________________________________________________________________

Westfälische Rundschau – 29. November 2014

___________________________________________________________________________________________________________

Ruhr Nachrichten – 17. Mai 2014

___________________________________________________________________________________________________________

Ruhr Nachrichten – Mai 2014


___________________________________________________________________________________________________________

Westfälische Rundschau – 2. Mai 2013


___________________________________________________________________________________________________________

Ruhr Nachrichten – 13.Februar 2013


 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

Ruhr Nachrichten – 13.März 2012


___________________________________________________________________________________________________________